Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Remak-Rozruch S.A. GEPARDEM BIZNESU 2010

2011-12-12

Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit na zlecenie Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma",  zakwalifikowała Remak-Rozruch S.A. do firm,  których wartość rynkowa wzrosła w okresie od 31 marca 2008 r. do 31 marca 2010 r.  o minimum 10 proc.

Gepardy Biznesu

REMAK-ROZRUCH na łamach PARKIET-u

2011-06-20

http://www.parkiet.com/artykul/1065373_Remak-Rozruch--Oferta-za-ponad-20-mln-zlotych.html

Instalacja redukcji NOx na bloku nr 5 Elektrowni Pątnów I

2010-12-29

W grudniu 2010 roku Zarząd Remak-Rozruch S.A. w ramach konsorcjum z Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. podpisał z Zarządem ZE PAK S.A. umowę na modernizację kotła pyłowego opalanego węglem brunatnym OP650b blok nr 5 w elektrowni Pątnów I w celu redukcji emisji tlenków azotu.

Umowa ta obejmowała zainstalowanie na kotle OP650b blok nr 5 instalacji do ograniczenia emisji NOx opartej na technologiach: ROFA (metoda pierwotna) i Rotamix (metoda wtórna), opatentowanych przez Nalco Mobotec. W zakresie prac było również przeprowadzenie szeregu innych modyfikacji w zakresie samego kotła oraz układów pomocniczych przynależnych do niego w tym między innymi układów sterowania i układu spalania w kotle. Prace prowadzone były we wszystkich branżach, w formule „Pod Klucz”.

Założeniem projektu było uzyskanie parametrów wymaganych przez Inwestora, czyli przede wszystkim obniżenie poziomu emisji tlenków azotu do poziomu poniżej 180 mg/Nm3, jak również podwyższenie sprawności cieplnej kotła.

W dniu 29.03.2013 roku Komisja Odbiorowa przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy zatwierdziła protokół końcowy i potwierdziła spełnienie parametrów gwarantowanych ww. projektu.

ZAUFALI NAM: