AKTUALNOŚCI

SBB ENERGY S.A. KONTYNUUJE DYNAMIKĘ ZMIAN I POSZERZA OBSZARY DZIAŁANIA

W dniu 27 stycznia 2015 została podpisana umowa kupna 35 % udziałów firmy ICS Industrial Combustion Systems Sp. z o.o. przez Spółkę SBB ENERGY (dawniej Remak-Rozruch S.A.).

Zdaniem Ziemowita Słomczyńskiego – Prezesa SBB ENERGY S.A.: „Z firmą ICS wiąże nas wieloletnia współpraca. Nowy układ właścicielski pozwoli osiągnąć efekt synergii w obszarach modelowania numerycznego, projektowania oraz sprzedaży usług związanych z posiadanymi przez obie spółki technologiami. Umożliwi również ekspansję na nowe obszary przemysłowe, np. ciepłownictwo”


2015-01-30

INSTALACJA DO REDUKCJI EMISJI NOX NA BLOKU NR 1 W ELEKTROWNI OPOLE PRZEKAZANA DO EKSPLOATACJI

W dniu 26 stycznia 2015r. została przekazana do eksploatacji instalacja redukcji emisji NOx na bloku nr 1 w Elektrowni Opole. Instalacja na bloku nr 1 jest drugą z trzech instalacji, które zabudowywane są na blokach w Elektrowni Opole w ramach kontraktu pt.: „Redukcja emisji NOx poniżej 200 mg/Nm3 na blokach nr 1, 2 i 4 metodami niekatalitycznymi w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole”. 


2015-01-29

I ETAP PROJEKTU PT. „MODERNIZACJA MIOS - ZABUDOWA CZWARTEGO POZIOMU ZRASZANIA ABSORBERA NR 2” ZAKOŃCZONY

19 grudnia 2014, po pozytywnie zakończonym Ruchu Próbnym instalacji MIOS, został podpisany ostatni protokół odbioru robót I etapu realizacji projektu pt. „Modernizacja MIOS - Zabudowa czwartego poziomu zraszania absorbera nr 2”. Zakończenie drugiego etapu - uruchomienie 4 poziomu zraszania absorbera nr 1 MIOS w EC Siekierki Warszawa planowane jest na koniec 2015 roku.


2014-12-23

OSTATNIE REALIZACJE

 • Zleceniodawca:
  Alstom Power Sp. z o.o.
  Klient końcowy:
  Blok 600 MW Sostanj, Słowenia
  Zakres prac:

  Dostawa i montaż tymczasowych instalacji do chemicznego czyszczenia układów technologicznych bloku 600 MW Sostanj w Słowenii

  Termin realizacji:
  2014-02-01 ÷ 2014-07-18
 • Zleceniodawca:
  Andritz Energy&Environment GmbH
  Klient końcowy:
  Sheffield / Anglia
  Zakres prac:

  Udział w rozruchu kotła w Sheffield w Anglii

  Termin realizacji:
  2013-11-01 ÷ 2014-09-30
 • Zleceniodawca:
  Alstom Power
  Klient końcowy:
  Hamm/Niemcy
  Zakres prac:

  Udział w rozruchu kotłów bloków 2x800 MW w El Westfalen w Niemczech

  Termin realizacji:
  2013-08-01 ÷ 2014-08-31
 • Zleceniodawca:
  Tauron Wytwarzanie
  Klient końcowy:
  El. Łaziska
  Zakres prac:

  Modernizacja i remont kapitalny kotła OP650-k bloku nr 10 w EL. Łaziska

  Termin realizacji:
  2013-07-01 ÷ 2013-11-01
 • Zleceniodawca:
  Alstom Power
  Klient końcowy:
  Karlsruhe/Niemcy
  Zakres prac:

  Udział w rozruchu kotła bloku 912 MW w EnBW Karlsruhe w Niemczech

  Termin realizacji:
  2013-07-01 ÷ 2014-07-31
 • Zleceniodawca:
  Polimex-Mostostal S.A.
  Klient końcowy:
  PKN Orlen S.A.
  Zakres prac:

  Wykonanie rozruchu instalacji DeNOx dla kotła K7 OOG-420

  Termin realizacji:
  2013-05-01 ÷ 2013-09-01
 • Zleceniodawca:
  Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o
  Klient końcowy:
  Koksownia Częstochowa Nowa
  Zakres prac:

  Przeprowadzenie rozruchu silnika opalanego gazem o mocy 3MWe

  Termin realizacji:
  2013-02-11 ÷ 2013-06-30
 • Zleceniodawca:
  Tauron Wytwarzanie
  Klient końcowy:
  El. Jaworzno III
  Zakres prac:

  Modernizacja części ciśnieniowej kotła bloku nr 6 w EL. Jaworzno III

  Termin realizacji:
  2013-02-01 ÷ 2013-06-01
 • Zleceniodawca:
  Energoinstal S.A.
  Klient końcowy:
  EC Głogów i EC Polkowice
  Zakres prac:

  Wykonianie rozruchu bloków gazowo-parowych o mocy 42,8 MW w EC Głogów i EC Polkowice

  Termin realizacji:
  2013-01-20 ÷ 2014-06-30
 • Zleceniodawca:
  Weiss GmbH
  Klient końcowy:
  Steyr/Austria
  Zakres prac:

  Udział w rozruchu kotła opalanego biomasą w Steyr w Austrii

  Termin realizacji:
  2012-11-26 ÷ 2013-02-28

ZAUFALI NAM: