Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

AKTYWNY DIALOG SBB ENERGY S.A. W ZAKRESIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA

2015-05-15

W dniach 7 i 8 maja 2015 w Czeladzi odbyło się Forum Technologii: „ IED, BREF, BAT, BEP. Emisje przemysłowe, dostępne technologie” organizowane przez Powermeetings. Partnerem merytorycznym forum była Spółka SBB ENERGY S.A., a gospodarzem Elektrociepłownia Będzin S.A.

Tematyka Forum obejmowała następujące zagadnienia: 

·         Sytuacja podmiotów ingerujących w środowisko w świetle nowelizacji POŚ

·         Dyrektywa IED oraz wytyczne BAT, BREF, BEP

·         Dyrektywa MCP

·         Dyrektywa NEC (pułapowa) – nowe wyzwania stawiane przemysłowi

·         Zarządzanie ryzykiem środowiskowym – rola nowoczesnych ubezpieczeń środowiskowych

·         Identyfikacja stanu środowiska gruntowo-wodnego dla potrzeb raportu początkowego

·         Dostępne techniki i technologie dla zmniejszania uciążliwości emisji gazowych z działalności przemysłowej.

 Podczas forum uczestnicy i zaproszeni goście mieli okazję do rozmów z krajowymi przedstawicielami Roboczych Grup Technicznych na temat stanowiska w kwestii zaktualizowanych propozycji BAT, określających limity emisyjne i dążących do  ujednolicenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej, poprzez wzmocnienie roli najlepszych dostępnych technologii.

„Spotkanie należało do niezwykle ważnych, bowiem wszystkie dyskusje i uwagi mają szansę zostać uwzględnione w polskim stanowisku,  prezentowanym podczas spotkania Roboczych Grup Technicznych, dotyczącego projektu konkluzji BAT, planowanego na początek czerwca w Sewilli” - komentuje Prezes SBB ENERGY S.A. Ziemowit Słomczyński, uczestnik forum.

Trwające dwa dni forum zostało podzielone na część teoretyczno-dyskusyjną oraz warsztaty. Pierwszego dnia w grupie prelegentów i moderatorów forum znaleźli się między innymi Michał Jabłoński, Ekspert ds. Ochrony Środowiska Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Ksenia Ludwiniak z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki, panowie Krzysztof Kwiatkowski, Prezes EC BĘDZIN S.A., Marek Mrówczyński, Prezes EC BĘDZIN Sp. z o.o., a także Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju SBB ENERGY S.A. prezentujący referat pt. „Techniczne i ekonomiczne możliwości dostosowania się do wymagań BAT w polskiej rzeczywistości”.

W trakcie panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez Pana Mirosława Niewiadomskiego reprezentującego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., zaproszeni goście reprezentujący EC Będzin, EDF, PGNiG Termikę, Cementownię Ożarów oraz SBB ENERGY   mieli okazję do wymiany poglądów na temat wpływu wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Uczestnicy panelu podzielili się również doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji w swoich zakładach procesów inwestycyjnych związanych z dostosowaniem do przepisów ochrony środowiska

Drugiego dnia część uczestników kontynuowała dyskusję w formie warsztatów, a pozostali mieli możliwość zwiedzania Elektrociepłowni Będzin, gdzie od września 2014 trwają prace związane z  budową instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów OP-140 nr 6 i 7 oraz WP-70 nr 5 przez spółkę SBB ENERGY S.A.

SBB ENERGY od dłuższego  czasu śledzi zmieniające się prawodawstwo w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska i stara się prowadzić aktywny dialog ze swoimi potencjalnymi klientami w tym zakresie.

Działalność w szeroko rozumianym obszarze  ochrony środowiska  jest obecnie, poza tradycyjną działalnością rozruchową, głównym źródłem przychodów spółki i jednym z najważniejszych elementów przyjętej strategii, którą SBB ENERGY skutecznie realizuje w ostatnich latach.

 


KONTRAKT NA BUDOWĘ INSTALACJI DENOX W ELEKTROCIEPŁOWNI ZOFIÓWKA - PODPISANY

2015-05-08

W dniu 7 maja 2015 SBB ENERGY S.A. podpisało umowę ze Spółką Energetyczną „Jastrzębie” S.A. na budowę kompletnej instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 Nr 5 w Elektrociepłowni Zofiówka, której celem jest zapewnienie redukcji tlenków azotu. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2015 roku.

CERTYFIKAT SOLIDNA FIRMA 2014

2015-02-16

W zeszły piątek, 13 lutego 2015 już po raz dziewiąty nasza Spółka otrzymała Certyfikat Solidna Firma, który jest gospodarczo-konsumenckim wyróżnieniem dla firm poświadczającym rzetelność i wiarygodność przedsiębiorstwa.

Głównymi kryteriami oceniania i weryfikacji naszej spółki było:

  • terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
  • terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
  • brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
  • przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
  • przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

 

Niniejszy certyfikat wynika z naszej wspólnej pracy i zaangażowania, za co serdecznie wszystkim pracownikom Spółki dziękujemy w imieniu Zarządu.

ZAUFALI NAM: