Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „CZAJKA” - ZAKOŃCZENIE PRAC

2015-05-30

Z dniem 30.05.2015r. po pięciu i pół roku został podpisany ostatni protokół odbioru robót  w zakresie prac rozruchowych na Oczyszczalni Ścieków „CZAJKA”.

SBB ENERGY S.A. NOMINOWANE DO TYTUŁU LIDERA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO 2015

2015-05-20

Z przyjemnością informujemy , że SBB ENERGY S.A. zostało nominowane do tytułu Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2015.

Ranking organizowany jest po raz drugi przez Urząd Dozoru Technicznego, pod patronatem Ministra Gospodarki i ma na celu uhonorowanie przedsiębiorstw, które w skali kraju wyróżniają się wysokim poziomem bezpieczeństwa technicznego, a także innowacyjnością i wkładem w rozwój gospodarczy Polski.

Rozstrzygnięcie rankingu i nadanie tytułu odbędzie się w listopadzie 2015. 

AKTYWNY DIALOG SBB ENERGY S.A. W ZAKRESIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA

2015-05-15

W dniach 7 i 8 maja 2015 w Czeladzi odbyło się Forum Technologii: „ IED, BREF, BAT, BEP. Emisje przemysłowe, dostępne technologie” organizowane przez Powermeetings. Partnerem merytorycznym forum była Spółka SBB ENERGY S.A., a gospodarzem Elektrociepłownia Będzin S.A.

Tematyka Forum obejmowała następujące zagadnienia: 

·         Sytuacja podmiotów ingerujących w środowisko w świetle nowelizacji POŚ

·         Dyrektywa IED oraz wytyczne BAT, BREF, BEP

·         Dyrektywa MCP

·         Dyrektywa NEC (pułapowa) – nowe wyzwania stawiane przemysłowi

·         Zarządzanie ryzykiem środowiskowym – rola nowoczesnych ubezpieczeń środowiskowych

·         Identyfikacja stanu środowiska gruntowo-wodnego dla potrzeb raportu początkowego

·         Dostępne techniki i technologie dla zmniejszania uciążliwości emisji gazowych z działalności przemysłowej.

 Podczas forum uczestnicy i zaproszeni goście mieli okazję do rozmów z krajowymi przedstawicielami Roboczych Grup Technicznych na temat stanowiska w kwestii zaktualizowanych propozycji BAT, określających limity emisyjne i dążących do  ujednolicenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej, poprzez wzmocnienie roli najlepszych dostępnych technologii.

„Spotkanie należało do niezwykle ważnych, bowiem wszystkie dyskusje i uwagi mają szansę zostać uwzględnione w polskim stanowisku,  prezentowanym podczas spotkania Roboczych Grup Technicznych, dotyczącego projektu konkluzji BAT, planowanego na początek czerwca w Sewilli” - komentuje Prezes SBB ENERGY S.A. Ziemowit Słomczyński, uczestnik forum.

Trwające dwa dni forum zostało podzielone na część teoretyczno-dyskusyjną oraz warsztaty. Pierwszego dnia w grupie prelegentów i moderatorów forum znaleźli się między innymi Michał Jabłoński, Ekspert ds. Ochrony Środowiska Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Ksenia Ludwiniak z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki, panowie Krzysztof Kwiatkowski, Prezes EC BĘDZIN S.A., Marek Mrówczyński, Prezes EC BĘDZIN Sp. z o.o., a także Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju SBB ENERGY S.A. prezentujący referat pt. „Techniczne i ekonomiczne możliwości dostosowania się do wymagań BAT w polskiej rzeczywistości”.

W trakcie panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez Pana Mirosława Niewiadomskiego reprezentującego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., zaproszeni goście reprezentujący EC Będzin, EDF, PGNiG Termikę, Cementownię Ożarów oraz SBB ENERGY   mieli okazję do wymiany poglądów na temat wpływu wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Uczestnicy panelu podzielili się również doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji w swoich zakładach procesów inwestycyjnych związanych z dostosowaniem do przepisów ochrony środowiska

Drugiego dnia część uczestników kontynuowała dyskusję w formie warsztatów, a pozostali mieli możliwość zwiedzania Elektrociepłowni Będzin, gdzie od września 2014 trwają prace związane z  budową instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów OP-140 nr 6 i 7 oraz WP-70 nr 5 przez spółkę SBB ENERGY S.A.

SBB ENERGY od dłuższego  czasu śledzi zmieniające się prawodawstwo w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska i stara się prowadzić aktywny dialog ze swoimi potencjalnymi klientami w tym zakresie.

Działalność w szeroko rozumianym obszarze  ochrony środowiska  jest obecnie, poza tradycyjną działalnością rozruchową, głównym źródłem przychodów spółki i jednym z najważniejszych elementów przyjętej strategii, którą SBB ENERGY skutecznie realizuje w ostatnich latach.

 


ZAUFALI NAM: