Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2016-11-04

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych wkładów katalizatorów dla opracowywanej technologii selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu ze spalin kotłów energetycznych realizowanej w ramach ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 1/RPO-WO/SBB 9001/2016 w dniu 04.11.2016 roku wybrała Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej na dostawcę ww. usługi.

Ogłoszenie na stronie projektu

Zapytania ofertowe na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych

2016-09-16

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1  Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytania ofertowe na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych wkładów katalizatorów dla opracowywanej technologii selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu ze spalin kotłów energetycznych.

Termin składania ofert do 28.10.2016 roku, do godz. 15:00.


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe DOCX

Zapytanie oferowe PDF

Więcej informacji o Projekcie Unijnym

W EL. OPOLE WSZYSTKIE BLOKI SPEŁNIAJĄ WYMOGI DYREKTYWY IED

2016-03-21

18 marca 2016r odbyło się przekazanie do eksploatacji ostatniej z czterech instalacji deNOx na bloku nr 2 w Elektrowni Opole, wykonanej przez SBB ENERGY.

Pierwszym zmodernizowanym blokiem był blok nr 3, który od 2010r posiada zabudowaną instalację do redukcji emisji NOx. W kolejnych etapach realizowane były kolejno blok nr 4 w 2014r, blok nr 1 w 2015r oraz blok nr 2 w 2016r. Redukcja emisji tlenków azotu na wszystkich blokach w Elektrowni Opole zrealizowana została za pośrednictwem metody pierwotnej (system RROFA) oraz wtórnej niekatalitycznej (system RRMIX).

Mając na uwadze, że dbałość UE o ekologię to ciągłe podnoszenie wymogów emisyjnych (czego efektem są Konkluzje BAT-BREF), firma SBB ENERGY S.A. prowadzi przygotowania do spełnienia następnych progów emisyjnych tj. obniżenia emisji NOx poniżej 150 mg/Nm3.

ZAUFALI NAM: