Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

CERTYFIKAT SOLIDNA FIRMA 2014

2015-02-16

W zeszły piątek, 13 lutego 2015 już po raz dziewiąty nasza Spółka otrzymała Certyfikat Solidna Firma, który jest gospodarczo-konsumenckim wyróżnieniem dla firm poświadczającym rzetelność i wiarygodność przedsiębiorstwa.

Głównymi kryteriami oceniania i weryfikacji naszej spółki było:

  • terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
  • terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
  • brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
  • przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
  • przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

 

Niniejszy certyfikat wynika z naszej wspólnej pracy i zaangażowania, za co serdecznie wszystkim pracownikom Spółki dziękujemy w imieniu Zarządu.

WARSZATY „IED A BAT, BREF, RAPORT POCZĄTKOWY”

2015-02-04

W środę, 28.01.2015 nasza Spółka we współpracy z firmą Power Meetings zorganizowała warsztaty pod hasłem „IED a BAT, BREF, Raport Początkowy”. 
W trakcie warsztatów zaproszeni goście mieli okazję uzyskać informacje na temat zmian w przepisach, a także dowiedzieć się w jaki sposób interpretować budzące wątpliwości zapisy, które wywołały sporą dyskusję. 
W drugiej części spotkania zaprezentowana została oferta SBB ENERGY w zakresie instalacji środowiskowych oraz przedstawiono planowane kierunki rozwoju firmy w tym obszarze.

SBB ENERGY S.A. KONTYNUUJE DYNAMIKĘ ZMIAN I POSZERZA OBSZARY DZIAŁANIA

2015-01-30

W dniu 27 stycznia 2015 została podpisana umowa kupna 35 % udziałów firmy ICS Industrial Combustion Systems Sp. z o.o. przez Spółkę SBB ENERGY (dawniej Remak-Rozruch S.A.).

Zdaniem Ziemowita Słomczyńskiego – Prezesa SBB ENERGY S.A.: „Z firmą ICS wiąże nas wieloletnia współpraca. Nowy układ właścicielski pozwoli osiągnąć efekt synergii w obszarach modelowania numerycznego, projektowania oraz sprzedaży usług związanych z posiadanymi przez obie spółki technologiami. Umożliwi również ekspansję na nowe obszary przemysłowe, np. ciepłownictwo”

Spółka ICS Sp. z o.o. jest doświadczoną firmą inżynierską dostarczającą nowoczesne, ekologiczne oraz energooszczędne systemy spalania, oparte o sprawdzoną niskoemisyjną japońską technologię spalania objętościowego HiTAC. Technologia sprawdza się w systemach spalania paliw wysokokalorycznych, jak i spalania/utylizacji gazów niskokalorycznych.

Ponadto spółka ICS dostarcza usługi konsultacyjne, projekty koncepcyjno-technologiczno-techniczne oraz wysokiej jakości wsparcie inżynierskie z obszaru przemysłowych systemów spalania takie jak: analizy sprawności, projektowanie 3D, modelowanie numeryczne procesów spalania, analizy bilansów masowych i cieplnych procesów przemysłowych.

Produkty i usługi ICS znajdują swoje zastosowanie między innymi w urządzeniach przemysłu stalowniczego, hutniczego, metalurgicznego, jak również w sektorze energetycznym, w tym w obszarze sektora energetycznego opartego o odnawialne źródła energii. ICS dostarcza produkty i usługi dla odbiorców polskich, jak i wielu krajów europejskich, gdzie do tych ostatnich trafiło do tej pory ponad 40% całkowitej sprzedaży Spółki.

 

ZAUFALI NAM: