Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Wykonanie instalacji biomasy dla kotłów K3 i K9 w EC-3 Dalkia Łódź

2010-10-26

W październiku 2010 roku podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Remak-Rozruch S.A. a Zarządem Dalkia S.A. na wykonanie układu technologicznego przeznaczonego do rozładunku i magazynowania peletu oraz przygotowania z peletu pyłu biomasowego i podawania go w ilości łącznej nominalnej 20 t/h do wyznaczonych przez Dalkia Łódź kotłów OP230 K3 oraz K9 w EC-3 Łódź.

Zakresem umowy objęty jest kompleksowy montaż instalacji, od prac budowlanych przy budynku rozładunku i magazynowania biomasy, poprzez instalację transportu pyłu, aż do palników. Prace obejmują również montaż wagi wjazdowej i wyjazdowej i budowę dróg dojazdowych.

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie zakładów energetycznych wykorzystaniem biomasy w procesie spalania. Jest to podyktowane wieloma korzyściami z tym związanymi, a m.in. wytworzeniem energii tanim kosztem, redukcją opłat za korzystanie ze środowiska, efektywnym zagospodarowaniem bioodpadów, jak również możliwością uzyskania pomocy finansowej z funduszy ekologicznych.

Remak-Rozruch S.A. wielokrotnie uczestniczył w montażu i uruchomieniu instalacji biomasy, dlatego jesteśmy godnym zaufania partnerem w tego typu inwestycjach. Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2011 roku.

Rozbudowa EC Gazowej w PEC Siedlce

2010-10-14

W październiku 2010 roku Zarząd Remak-Rozruch S.A. podpisał z Zarządem PEC SIEDLCE umowę na rozbudowę elektrociepłowni gazowej w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach.

W ramach podpisanej umowy wykonany zostanie demontaż instalacji i urządzeń z upadłej elektrociepłowni w Starachowicach, przeniesienie i ponowny montaż w PEC Siedlce, a następnie uruchomienie zmontowanego bloku gazowo-parowego.

PEC Siedlce poprzez rozbudowę bloku gazowo-parowego i zamontowaniu dwóch turbin gazowych o mocy 13,6 MW i jednej parowej o mocy 10 MW, zwiększy produkcję energii elektrycznej o 34 MW i produkcję energii cieplnej o 32 MW. Rozbudowa elektrociepłowni ma również wymiar ekologiczny, gdyż w istotny sposób zmniejszy emisję zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2011 roku.

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KOTŁOWA ICBT’2014

0000-00-00

W dniach 21 -24 października 2014, nasza firma wzięła udział w MIĘDZYNARODOWEJ XII KONFERENCJI KOTŁOWEJ ICBT’2014 poświęconej „Aktualnym Problemom Budowy i Eksploatacji Kotłów”.  W tym roku mija 50 lat od pierwszej edycji konferencji, a także przypada 65 rocznica działalności Fabryki Kotłów Rafako w Raciborzu. Wydarzeniom tym została poświęcona specjalna sesja plenarna.

W czasie konferencji wygłoszonych zostało 90 referatów naukowych i komunikatów w sesjach plenarnych i problemowych konferencji.

Prelegenci firmy REMAK – ROZRUCH S.A:

Michał Chaberka: „Powłoki hybrydowe. Doświadczenia eksploatacyjne i perspektywy rozwoju.”

Robert Żmuda: „Odazotowanie spalin – kombinacja metod pierwotnych oraz wtórnych katalitycznych optymalnym rozwiązaniem dla sprostania emisjom NOx na poziomie 100mg/m3n”.

Marek Gajko: „Rewitalizacja kotłów K1 i K2 w ZE PAK jako przykład połączenia optymalizacji kosztów inwestycji i dostosowania do obowiązujących przepisów”.

Autorem referatu „Modelowanie numeryczne paleniska rusztowego w warunkach pośredniego współspalania biomasy” był również nasz pracownik Rafał Litka. 

ZAUFALI NAM: