Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

KOLEJNY DUŻY PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY PRZEZ SBB ENERGY S.A W ELEKTROWNI TURÓW

2014-03-04

W czwartek, 27 lutego 2014r. SBB ENERGY S.A podpisał kontrakt z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na „DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI DO OGRANICZENIA EMISJI TLENKÓW AZOTU NA BLOKACH NR 4, 5 I 6 W ELEKTROWNI TURÓW”.

Po sukcesie osiągniętym w czasie realizacji tożsamych instalacji dla bloków nr 1, 2 i 3 jest to nasz kolejny kontrakt w Elektrowni Turów na dostawę instalacji do redukcji tlenków azotu. Tym samym wszystkie obecnie pracujące w Elektrowni bloki 1-6 będą wyposażone w niekatalityczną instalację redukcji tlenków azotu RRmix SNCR.

W ramach kontraktu SBB ENERGY S.A wykona:

  • kompletny projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • branżowe projekty wykonawcze 
  • kompletne dostawy urządzeń i elementów instalacji
  • rozbudowę istniejącej stacji magazynowania i rozładunku reagenta (roztworu mocznika)
  • prace budowlane
  • montaż i uruchomienie instalacji w zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPiA
  • optymalizację pracy instalacji
  • ponadto SBB ENERGY S.A, na czas trwania gwarancji instalacji, zapewni obsługę Inżyniera Gwarancyjnego
Informacja również na http://budownictwo.wnp.pl/remak-rozruch-wybuduje-odazotowanie-w-elektrowni-turow,220059_1_0_0.html

ZAUFALI NAM: