Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

I ETAP PROJEKTU PT. „MODERNIZACJA MIOS - ZABUDOWA CZWARTEGO POZIOMU ZRASZANIA ABSORBERA NR 2” ZAKOŃCZONY

2014-12-23

19 grudnia 2014 po pozytywnie zakończonym Ruchu Próbnym instalacji MIOS, został podpisany ostatni protokół odbioru robót I etapu realizacji projektu pt. „Modernizacja MIOS - Zabudowa czwartego poziomu zraszania absorbera nr 2”. Zakończenie drugiego etapu - uruchomienie 4 poziomu zraszania absorbera nr 1 MIOS w EC Siekierki Warszawa planowane jest na koniec 2015 roku.

ZAKOŃCZONY RUCHU PRÓBNY TURBOZESPOŁU SST-300 I SYSTEMÓW POMOCNICZYCH W PGE GIEK S.A. – ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA ZGIERZ

2014-12-17

15 grudnia podpisany został protokół zakończenia - z wynikiem pozytywnym - ruchu próbnego turbozespołu SST-300 i systemów pomocniczych w ramach zadania „Zabudowa turbozespołu upustowo – kondensacyjnego w PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrociepłownia Zgierz . Oficjalne przekazanie obiektu do eksploatacji planowo odbędzie się 19.12.2014. 

ODBIÓR KOŃCOWY BLOK NR 4 EL. OPOLE

2014-11-12

Z przyjemnością informujemy, że 5 Listopada 2014 roku wszystkie parametry gwarancyjne instalacji deNOx na zmodernizowany blok nr 4 w Elektrowni Opole zostały spełnione, a zamawiający dokonał odbioru instalacji. Odbiór końcowy na bloku nr 4 jest pierwszym z trzech głównych etapów projektu pt. „Redukcja Emisji NOx poniżej 200mg/Nm3 na blokach nr 1, 2 i 4 metodami niekatalitycznymi w PGE GiEK SA. Oddział Elektrownia Opole” podpisanego 1 lutego 2013r i realizowanego przez konsorcjum firm SBB ENERGY (dawnej Remak-Rozruch) oraz RRTecSp. z o.o.

Etap I Kontraktu obejmował modernizację bloku nr 4, w skład którego wchodziły: zabudowa instalacji do redukcji NOx metodami pierwotnymi RROFA, montaż instalacji do redukcji NOx metodami wtórnymi niekatalitycznymi RRMIX SNCR oraz budowa węzła rozładunku i magazynowania roztworu mocznika.

Etap II obejmuje montaż instalacji RROFA oraz RRMIX SNCR na kotle nr 1.

Etap III obejmuje montaż instalacji RROFA oraz RRMIX SNCR na kotle nr 2.

ZAUFALI NAM: