Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2016-12-20

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup usługi związanej z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 1/POIR/SBB 9002/2016 w dniu 19.12.2016 roku wybrano Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej na dostawcę ww. usługi.

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/SBB/9002/2016

2016-12-07

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

2016-11-30

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup licencji programu Ansys Fluent lub równoważnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach firma SBB ENERGY  S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 3/RPO-WO/SBB 9001/2016 w dniu 29-11-2016 roku wybrała dostawcę -  Firmę SymKom Leszek Rudnia

ZAUFALI NAM: