Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

W EL. OPOLE WSZYSTKIE BLOKI SPEŁNIAJĄ WYMOGI DYREKTYWY IED

2016-03-21

18 marca 2016r odbyło się przekazanie do eksploatacji ostatniej z czterech instalacji deNOx na bloku nr 2 w Elektrowni Opole, wykonanej przez SBB ENERGY.

Pierwszym zmodernizowanym blokiem był blok nr 3, który od 2010r posiada zabudowaną instalację do redukcji emisji NOx. W kolejnych etapach realizowane były kolejno blok nr 4 w 2014r, blok nr 1 w 2015r oraz blok nr 2 w 2016r. Redukcja emisji tlenków azotu na wszystkich blokach w Elektrowni Opole zrealizowana została za pośrednictwem metody pierwotnej (system RROFA) oraz wtórnej niekatalitycznej (system RRMIX).

Mając na uwadze, że dbałość UE o ekologię to ciągłe podnoszenie wymogów emisyjnych (czego efektem są Konkluzje BAT-BREF), firma SBB ENERGY S.A. prowadzi przygotowania do spełnienia następnych progów emisyjnych tj. obniżenia emisji NOx poniżej 150 mg/Nm3.

PROJEKT EC ZOFIÓWKA ZAKOŃCZONY

2016-02-18

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu dzisiejszym został zatwierdzony odbiór końcowy instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 nr 5 w EC Zofiówka z wynikiem pozytywnym przez Zamawiającego. 
Gratulacje dla całego zespołu zaangażowanego w realizacje projektu.

CERTYFIKAT SOLIDNA FIRMA 2015

2016-02-08

Z przyjemnością informujemy , że w piątek, 5 lutego nasza Spółka otrzymała nagrodę oraz Certyfikat Solidna Firma, który jest gospodarczo-konsumenckim wyróżnieniem dla firm poświadczającym rzetelność i wiarygodność przedsiębiorstwa.  W programie wzięliśmy udział już dziesiąty raz.

Głównymi kryteriami oceniania i weryfikacji naszej spółki było: 
• terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
• terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
• brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
• przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
• przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

ZAUFALI NAM: