Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

ODBIÓR KOŃCOWY BLOK NR 4 EL. OPOLE

2014-11-12

Z przyjemnością informujemy, że 5 Listopada 2014 roku wszystkie parametry gwarancyjne instalacji deNOx na zmodernizowany blok nr 4 w Elektrowni Opole zostały spełnione, a zamawiający dokonał odbioru instalacji. Odbiór końcowy na bloku nr 4 jest pierwszym z trzech głównych etapów projektu pt. „Redukcja Emisji NOx poniżej 200mg/Nm3 na blokach nr 1, 2 i 4 metodami niekatalitycznymi w PGE GiEK SA. Oddział Elektrownia Opole” podpisanego 1 lutego 2013r i realizowanego przez konsorcjum firm SBB ENERGY (dawnej Remak-Rozruch) oraz RRTecSp. z o.o.

Etap I Kontraktu obejmował modernizację bloku nr 4, w skład którego wchodziły: zabudowa instalacji do redukcji NOx metodami pierwotnymi RROFA, montaż instalacji do redukcji NOx metodami wtórnymi niekatalitycznymi RRMIX SNCR oraz budowa węzła rozładunku i magazynowania roztworu mocznika.

Etap II obejmuje montaż instalacji RROFA oraz RRMIX SNCR na kotle nr 1.

Etap III obejmuje montaż instalacji RROFA oraz RRMIX SNCR na kotle nr 2.

POŁĄCZENIE I ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

2014-11-03

3 listopada 2014 roku sąd rejestrowy dokonał rejestracji połączenia naszej spółki, działającej do tej pory pod nazwą REMAK-ROZRUCH S.A. z jej jedynym akcjonariuszem tj. spółką SBB  Investments Spółka Akcyjna. Przejęła ona z mocy prawa wszystkie uprawnienia i obowiązki Remak-Rozruch i w wyniku konsolidacji powstała jedna spółka, która ostatecznie zmieniła nazwę na SBB ENERGY S.A.

 

Nowe dane

NAZWA

SBB ENERGY S.A.

KRS

 0000527901

NIP

525-257-08-11

REGON

146939652

SĄD

SĄD REJONOWY W OPOLU VIII WYDZ.

SIEDZIBA SPÓŁKI

UL. ŁOWICKA 1, 45-324 OPOLE

NR KONTA BANKOWEGO PLN

BANK PEKAO S.A. II O/OPOLE:         46 1240 3103 1111 0000 3485 4813

NR KONTA BANKOWEGO EURO

IBAN: PL35124031031978000034854826; BIC PEKAO SA: PKOPPLPW

 Informacja również na http://energetyka.wnp.pl/remak-rozruch-s-a-zmienia-nazwe-na-sbb-energy-s-a,237392_1_0_0.html

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KOTŁOWA ICBT’2014

2014-10-28

W dniach 21 -24 października 2014, nasza firma wzięła udział w MIĘDZYNARODOWEJ XII KONFERENCJI KOTŁOWEJ ICBT’2014 poświęconej „Aktualnym Problemom Budowy i Eksploatacji Kotłów”.  W tym roku mija 50 lat od pierwszej edycji konferencji, a także przypada 65 rocznica działalności Fabryki Kotłów Rafako w Raciborzu. Wydarzeniom tym została poświęcona specjalna sesja plenarna.

W czasie konferencji wygłoszonych zostało 90 referatów naukowych i komunikatów w sesjach plenarnych i problemowych konferencji.

Prelegenci firmy SBB ENERGY S.A:

Michał Chaberka: „Powłoki hybrydowe. Doświadczenia eksploatacyjne i perspektywy rozwoju.”

Robert Żmuda: „Odazotowanie spalin – kombinacja metod pierwotnych oraz wtórnych katalitycznych optymalnym rozwiązaniem dla sprostania emisjom NOx na poziomie 100mg/m3n”.

Marek Gajko: „Rewitalizacja kotłów K1 i K2 w ZE PAK jako przykład połączenia optymalizacji kosztów inwestycji i dostosowania do obowiązujących przepisów”.

Autorem referatu „Modelowanie numeryczne paleniska rusztowego w warunkach pośredniego współspalania biomasy” był również nasz pracownik Rafał Litka. 

ZAUFALI NAM: