Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 2/POIR/SBB/9002/2016

2017-01-10

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 2/POIR/SBB 9002/2016 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę testowych wkładów adsorpcyjnych oraz kolektorów modułów do budowy instalacji pilotażowej.

Załączniki:

2-POIR-SBB-9002-2016_ENGLISH.PDF

2-POIR-SBB-9002-2016_POLSKI.PDF

Zalacznik_2-POIR-SBB-9002-2016.docx

Attachements_2-POIR-SBB-9002-2016.docx

Zapytanie ofertowe nr 3/POIR/SBB/9002/2016

2017-01-10

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 3/POIR/SBB 9002/2016 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę wentylatora spalin wraz silnikiem i falownikiem do budowy instalacji pilotażowej.

Załączniki:

3-POIR-SBB-9002-2016.pdf

3-POIR-SBB-9002-2016.docx

Zalacznik_3-POIR-SBB-9002-2016.docx

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/SBB/9002/2016

2016-12-07

ZAUFALI NAM: